Related Posts with Thumbnails
""Ve zennûni iz zehebe mugâdıben fe zanne en len nakdire aleyhi fe nâdâ fiz zulumâti en lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn 21/87" "i must not fear. fear is the mindkiller. fear is the little death that brings total obliteration. i will face my fear. i will permit it to pass over me and through me. and when it has gone past i will turn the inner eye to see its path. where the fear is gone there will be nothing. only i will remain."

12 Temmuz 2011 Salı

aylavhavyulavmi
çok sade bir adamım, vanilyalı dondurma kadar bile renkli olmayan bir adamım lakin, bazan garipleşebiliyorum. mütemadiyen gördüğüm rüyalar vardır. uzunca bir süredir. bitevi gördüğüm rüyalar uzunca bir müddet mükerer defalarla gecemi doldurmaz iken 3 gündür tekrar etmeye başladı. bir cinsi latif var. ki aslında lügatte adı canan diye geçer. bu mahbube-i mahtubemin mihrabı, leylimin miracı hatun ile uzun süredir görüşmemekle birlikte, gönlüme takıldıkça leylimi çetr-i anberin, şeb-i hicran eden lev-i garamımın ateşi, pervane bendimin amber mumu akmer cemalini gösterir. hatrıma papatya yaprağındaki şebnem gibi gülümsemesi geldikçe, burnuma yumruk yemiş külhanbeyi gibi gözüm yaşarırda, sesim çıkmaz. hoş çıksa ne çare...

neyse azizim bu kara gözlü, azrail kadar güzel mahbube rüyamda, devasa gri bir binanın önünde beklerken büyük bir arabanın içinde iken hızla önümden geçiyor. cam-ı zerrin gibi sarı saçlarını boyamış, cevher-i darr gibi keskin koyu renge büründürmüş. akmer teni, matlab-ı dil-hahımı çağlatırcasına parlamış vaziyette; seninle konuşmalıyım der gibi nazar ediyor. biraz esefli hatta kızgın.

her ne ise. aslında her ne ise değil. zira bu afitabı cismen tanımadan, adını bilmeden de önce kendisi ile rüyalarda hemhal olmuş, bülbülveş sesi ile ögütler vermiş, pek çok şey anlatmıştı. kimi zaman bülbülü nalan, kimi zaman andelib gibi mutluluk verici. işte bu lev-i garamımın ateşi arabadan iniyor. ben şaşkınlıktan lal olmuş, abı hayatın ser çeşmesi dudaklarından dökülecek kelama dikkat kesilmişken, hiddetle bakıp; "ceng etme günü yaklaşır efendi. sen okyanusa varmadan derede boğulursun. harbe gitmeden tekatuda matut olursun. ağah ol. zira savaş yaklaşmakta" der gider.

pervane bendimin amber mumunu görmekten sevinirken, elim sözleriyle gama kedere gark olmaktayım. şu alemde, herkesi kırıp üzebilirim. hiddetli ve asabiyim. serde anafet ve mütehaşşinlik var. lakin, iki insanı kırıp üzmekten korkarım. hemde it gibi. biri valide sultandır, diğeri bu melike. bu yüzden, hülya ya da kıymeti hakikiyye olsun dedikleri hem önemli hem de düşündürücü. bu aralar pek düşünceli pek müteredditim, sayın lugat-i istanbul-u fünün-u fenni muharirileri. hayrola.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Miğferimi cilalıyorum gibi görünüyor ama çaktırmadan da seni kesikliyorum. Sen usulca yorumunu bırak. Arkanı dönünce miğferi, üstüpüyü fırlatıp ne yazdığına bakacağım... hehe.

Related Posts with Thumbnails